Werkwijze EXCELandSERVICES


Heeft u een vraag of probleem, dan kunt u contact met mij opnemen op de volgende manieren:

Inventarisatie:
Voor zowel kleine- als grote opdrachten kunt u mij benaderen. Zodra ik uw gegevens heb ontvangen zal ik contact met u opnemen om uw wensen en eisen door te spreken.

Offerte:
Na de inventarisatie zal ik een vrijblijvende offerte maken. Hierin wordt het aantal ingeschatte uren gespecificeerd die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Voor de meeste opdrachten spreek ik een vast tarief af. Over een beetje meerwerk doe ik niet moeilijk. Vind ik dat meerwerk te gortig worden, dan trek ik tijdig aan de bel om het te bespreken.
Voor sommige klussen is de verwachte benodigde tijd moeilijk in te schatten. Dan wordt er meestal -in overleg- een uurprijs afgesproken, met daarbij een globale inschatting van de benodigde tijd.
U bepaalt vervolgens of de opdracht doorgaat of niet.

Realisatie:
Indien akkoord wordt zo spoedig mogelijk gestart met de realisatie van uw oplossing. Tijdens het realisatietraject zullen enkele tussenopleveringen plaatsvinden. De reden hiervoor is om te waarborgen dat de toepassing conform uw wensen is en blijft. Ook kunnen eventuele aanpassingen direct worden meegenomen. Het grondig testen van de applicatie is cruciaal en vervult tijdens het gehele proces een centrale rol.

Oplevering:
Nadat de acceptatietest naar tevredenheid is afgerond wordt de Office-toepassing aan uw organisatie overgedragen. Dit gebeurt altijd in overleg en (indien nodig) vergezeld van documentatie die de werking en beheer van de applicatie beschrijft.


EXCELandSERVICES, uw Excel sqp e c i a l i s t

Tel: 06-30344908
E-mail:info
IBAN:NL12RABO0115783113
KvK:52363953
BTW-ID:NL001586738B62

LinkedIn-profiel van René van der Kooij de Excel expert Mijn profiel op LinkedIn

Disclaimer - Privacy statement

© 2011- René van der Kooij